⚖️ Met 6 VWO naar de Hoge Raad der Nederlanden ??‍⚖️

In het mooie gebouw vlak aan het Malieveld werden de leerlingen ontvangen door Raadsheer Edgar du Perron in de indrukwekkende Mr. L.E. Visserzaal.

Na enige uitleg over wat de Hoge Raad der Nederlanden nu precies doet en hoe raadsheren benoemd worden, werden de leerlingen aan het werk gezet. Er werd een casus over portretrecht besproken en een casus over waarschuwingsborden en in hoeverre je mag uitgaan van het gezond verstand van mensen bij deze waarschuwingen en de zorgplicht van de instantie die die borden plaatst.

Hier kwamen mooie en heel gevarieerde reacties op. Er werd ook uitgebreid gediscussieerd over het vergelijk met het Amerikaans rechtssysteem maar ook over het toepassen van TBS op veroordeelden. Kortom, een inspirerende ochtend voor onze leerlingen in een mooie ambiance. Wat ook veel indruk maakte, was dat er nog 2 raadsheren aanschoven waardoor we met een paar kopstukken van de rechtspraak mochten spreken. Het was iedereen wel duidelijk hoe genuanceerd sommige zaken kunnen zijn en welke complexiteit dit kan veroorzaken.