🎓 Chapeau Fabiënne Landman voor het behalen van je DELF B2 diploma! 🇫🇷

Afgelopen schooljaar deed Fabiënne eindexamen vwo en in het examenjaar volgde ze voor het vak Frans extra lessen online bij mevrouw Govaarts om haar ‘diplôme d’études en langue Française’ op het niveau B2 te halen. In juli haalde ze glansrijk haar vwo diploma en kregen we het goede bericht dat ze ook heel mooi geslaagd was voor haar DELF examen. 👏🏻

De DELF diploma’s moeten per diplomatieke post uit Frankrijk komen en dat duurde dit keer langer dan gebruikelijk. Maar vandaag was het eindelijk zover: Fabiënne, die aan de Hogere Hotelschool in Den Haag studeert, was er speciaal voor terug gekomen naar haar oude middelbare school en ook mevrouw Govaarts was weer even terug op het Picasso.

De sectie Frans is trots op Fabiënne en feliciteert haar met dit prachtige diploma! 🤗