Centraal aanmeldsysteem VO-scholen Zoetermeer

? Vanaf dit jaar kun je voor alle informatie over de scholen én voor het aanmelden terecht op www.zonaarhetvo.nl, de gezamenlijke website van alle voortgezet onderwijs scholen (VO) in Zoetermeer.

? Alle groep 8 leerlingen kunnen zich aanmelden voor hun VO-school naar keuze door ????? ?? ???????? ?? ??? ????????? ?? ????? ???? het aanmeldformulier in te vullen op ???.???????????.?? . Op deze site vind je ook ‘veelgestelde vragen’. ?

Overige vragen kun je stellen aan de heer S. Lafranceschina via [email protected]. Van 20 februari t/m 10 maart is op de VO-scholen ook begeleiding voor het aanmelden aanwezig.