Gezonde School-aanpak bleek vliegwiel

Het Picasso Lyceum in Zoetermeer is trots op de Gezonde School plaquette, die sinds deze zomer op de voorgevel van de school prijkt. En er wordt enthousiast gewerkt om het volgende themacertificaat binnen te halen.Niet alles kan tegelijkertijd, het is belangrijk om te focussen. Dat leert Jesse Doorduijn van de Gezonde School-adviseur die met hem meedenkt.

“Kortgeleden zijn we gestart met een maandelijkse sportinstuif. De kick-off was een skateboard clinic en onze leerlingen waren laaiend enthousiast. Binnenkort volgt archery tag – boogschieten met zachte doppen, vergelijkbaar met trefbal – en freerunnen. Onderwerpen waar we in de normale lessen lichamelijke opvoeding niet altijd aan toekomen maar waar we onze leerlingen graag mee willen laten kennismaken. Deze sportinstuif is er gekomen dankzij Gezonde School. En we zijn er erg blij mee.” Aan het woord is Jesse Doorduijn, docent lichamelijk opvoeding, decaan en – sinds het begin van dit schooljaar – Gezonde School-coördinator op het Picasso Lyceum in Zoetermeer.
 

Gezonde School-coördinator

“Op het moment dat de functie Gezonde School-coördinator er kwam, wist ik meteen dat dat iets voor mij was. Gezondheid vind ik heel belangrijk. En sporten, dat kun je nooit genoeg doen. Toen we als lyceum in aanraking kwamen met Gezonde School, beseften we al snel dat het een goede aanvulling kon zijn op waar wij nu al voor staan. Zo voldeden we direct aan alle eisen voor het certificaat Bewegen en sport. De enige aanpassing die nog nodig was, was het organiseren van een sportdag voor het vijfde en zesde jaar. Nou, dat was zo geregeld!”
 

Extra stimulans

Inmiddels hangt de plaquette Gezonde School op de gevel van het Picasso College. De school is trots en ziet het themacertificaat als stimulans om te kijken wat er nog meer gedaan kan worden op het gebied van Bewegen en sport. “Vandaar de maandelijkse sportinstuiven,” legt Jesse uit. “Die sluiten prachtig aan bij de visie van onze vaksectie om zoveel mogelijk sporten in de breedte aan te bieden. Zo willen we leerlingen die buiten school nog niet sporten, over de drempel helpen om het wél te gaan doen.” Afbeelding

Hockey in zaal

Bewustwording

Gezonde School zorgt daarnaast ook voor meer bewustwording. “We doen al van alles voor de gezondheid van onze leerlingen, maar door Gezonde School komt er meer samenhang, meer structuur. En door beschikbare subsidies kan er ook nog eens meer. Zo hebben we met de subsidie Gezonde School-impuls 2021 een basketbalbord gekocht, zodat er in de pauzes gesport kan worden. En met de subsidie watertappunten 2021-2022 komen er twee watertappunten.”
 

Plannen genoeg

Zoals gezegd prikkelt het eerste vignet de ambitie op het Picasso Lyceum. “Ja, nu willen we er natuurlijk meer,” lacht Jesse. “Zo is gezonde voeding ook een thema dat ons interesseert. Maar eerst spitsen we ons toe op Relaties en seksualiteit. Ook dit onderwerp past al goed bij onze school en bij ons aanbod. We hebben bijvoorbeeld in het verleden een tijd gewerkt met Lang leve de liefde, een zinvolle lesmethode voor het voorgezet onderwijs. Deze methode komt nu via Gezonde School weer in beeld. Dit geeft ons net het extra zetje om er weer mee aan de slag te gaan.
 

Leuke ideeën

“Door het werken met Gezonde School komt er meer in beweging,” vertelt Jesse. “Sinds ik Gezonde School-coördinator ben, stappen er regelmatig collega’s op me af met leuke ideeën. Zo heeft onze coördinator Bovenbouw bijvoorbeeld al eens om de tafel gezeten met iemand van de gemeente, die lessen kan komen geven over verkeersveiligheid. Dat zou weer mooi aansluiten bij het Gezonde School-thema roken, alcohol en drugs. Plannen genoeg dus!”
 

Activiteitenplan

Maar voorlopig is dat nog toekomstmuziek. “Niet alles kan tegelijkertijd, het is belangrijk om te focussen. Dat leer ik van de Gezonde school-adviseur van de GGD uit de regio. Daar heb ik nu twee gesprekken mee gehad en ze denkt op een prettige manier met ons mee.

“De adviseur denkt op een prettige manier met ons mee.”

Ze weet precies wat haalbaar is binnen een jaar en wanneer het handiger is plannen nog even door te schuiven. Ik heb ook veel gehad aan het activiteitenplan dat we samen doorliepen: dat biedt een duidelijke structuur en planning. Eveneens nuttig was de menukaart die ze stuurde, het overzicht van de verschillende activiteiten die er per thema worden aangeboden.”
 

Doorlopende lijn

Jesse verheugt zich al op de volgende plaquette. “We hopen aan het eind van dit schooljaar een heel eind te zijn met het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Ik houd me nu bezig met de Gezonde School-pijler beleid van dit thema. Daarmee wordt alles wat we doen ook echt duurzaam. Een doorlopende lijn van structurele, positieve verandering voor onze leerlingen.”