Aanmelden

HomeGroep 7/8Aanmelden – leerjaar 1

Aanmelden brugklas

Bedankt voor je interesse in onze school!

Voor het aanmelden verwijzen we je graag door naar www.zonaarhetvo.nl, de gezamenlijke website van alle voortgezet onderwijs scholen (VO) in Zoetermeer.

Bekendmaking, na inschrijvingen en ophoging advies
Op woensdag 29 maart maken de scholen bekend waar leerlingen geplaatst zijn.

Dan is bij ook scholen bekend waar er nog ruimte is en kunnen die nog een plek zoeken bij een van de Zoetermeerse scholen rechtstreeks contact opnemen met de betreffende school. Voor het Picasso Lyceum kunt u dit FORMULIER invullen.

Vanaf 26 mei communiceren basisscholen of er sprake is van een opgehoogd advies. Het is belangrijk dit te communiceren met de school waar uw kind geplaatst is.

Meer weten?
Op de site www.zonaarhetvo.nl vind je ook ‘veelgestelde vragen’. Overige vragen kun je stellen aan de contactpersonen van de VO-scholen zoals deze op de site zijn vermeld. Voor het Picasso Lyceum kun je contact opnemen met de heer S. Lafranceschina via [email protected].