Ons onderwijs

Weinig toetsen, veel begeleiding
We zijn een toetsarme school. Dat betekent dat we je voortgang in de gaten houden, zonder daar meteen een cijfer voor te geven. Je krijgt van ons feedback. Elke docent vertelt je wat je al goed kan en waar je nog wat extra mee moet oefenen.

Driejarige brugperiode op jouw niveau
Je start in de brugklas op het niveau van het basisschooladvies. Bij een gemengd advies bespreken we wat het beste is voor jou. Je mag dan tot drie vakken op het hoogste adviesniveau volgen. In de eerste drie jaar krijg je de kans om je talenten te ontdekken en om te laten zien wat je kan. Daarna stroom je door naar mavo, havo, atheneum of gymnasium.

CONNECTweken
Elk jaar organiseren we meerdere CONNECTweken. Dit zijn vakoverstijgende projecten waarbij je ontdekt wat de samenhang tussen vakken is. Zo leer je de kennis die je hebt opgedaan op een praktische manier toe te passen. De vaardigheden die je hierbij leert komen goed van pas op onze school maar ook bij je vervolgopleiding.

Aan de slag op een domein
Op het Picasso zijn de vakken verdeeld over domeinen. Een domein is een grote leerruimte met lokalen, groepstafels en plekken om zelfstandig te werken. Hier kun je ook buiten de lessen werken onder begeleiding van een domeincoach. Je ontmoet hier leerlingen van alle afdelingen en leerjaren. Dit zorgt voor extra gezelligheid in de school. We hebben zes domeinen: Talen, Mens en Maatschappij (M&M), Exact, Kunst, Sport en ICT.

Een digitale leeromgeving met veel persoonlijke aandacht
Op het Picasso staan al je schoolboeken in je digitale leeromgeving. Voor elk vak heb je een studiewijzer waarin staat wat je per vak moet doen en leren. Met je eigen laptop heb je altijd toegang tot lesmateriaal en kun je zien hoe je ervoor staat.

Zo ziet je schooldag eruit
Je schooldag bestaat uit lessen in een lokaal, domeinuren, waarin je zelfstandig of met andere leerlingen verder werkt aan je planning onder begeleiding van een domeincoach, en persoonlijke leertijd (PLT). Onder PLT valt de dagstart, dagafsluiting en de persoonlijke coaching.

Plannen en huiswerk
We leren je plannen en organiseren zodat je steeds zelfstandiger wordt. Je docenten en je coach helpen je daarbij. Er is veel aandacht voor het geven en ontvangen van feedback. Zo kunnen we er samen van leren. Huiswerk doe je voor het grootste gedeelte op school.

TOPklassen
Jouw interesse en talent krijgen de ruimte in onze TOPklas. In de TOPKlas werk je een middag per week samen met andere leerlingen met dezelfde interesse. We zien dat dit vaak de basis is voor nieuwe vriendschappen. We hebben een TOPklas op het gebied van kunst, sport, ICT en science.

Activiteiten buiten de lessen
Ook na de lessen is er van alles te beleven. Een paar voorbeelden: het schooltoneel, de leerlingenraad, de schoolband, de techniekcommissie, open podia, Picasso Lezingen, (buitenland)reizen, excursies, sportdagen en -toernooien en toneelvoorstellingen.

Samenwerking met beroepsonderwijs en universiteiten
Wij werken samen met vervolgopleidingen. Zo weten we zeker dat wat wij je leren straks aansluit op wat jij nodig hebt. Op het Picasso bieden we pre-hbo en pre-university programma’s aan. Zo kun jij al tijdens je middelbareschooltijd kennismaken met het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Hiermee maak jij je schooltijd extra uitdagend.

Model United Nations
Onze school is lid van Model United Nations. Regelmatig debatteren we met leerlingen over actuele en wereldse thema’s. Behalve een leuke ervaring, verbreed je zo je kijk op de wereld.

Maatschappelijke stage
Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor een fijne samenleving. Op onze school loop je een maatschappelijke stage. Je ervaart hoe het is om een bijdrage aan de samenleving te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo leer je de maatschappij op een andere manier kennen.

Ben jij topsporter?

Op het Picasso weten we dat iedere leerling uniek is. Jij dus ook.

Als sporttalent helpen we jou om je topsport- en schoolcarrière te combineren. Je krijgt de ruimte om op sportief gebied te ontwikkelen en op onderwijskundig gebied een eindniveau te halen dat past bij jouw mogelijkheden. Je wordt hierin bijgestaan door een persoonlijke coach.

De route die je als topsporter volgt naar het diploma, wijkt af van die van de reguliere leerling. Onderwijstijd is niet leidend, maar juist de inhoud van het onderwijs. In overleg stellen we een maatwerktraject op met daarbij een rooster, toetsmomenten, studieprogramma en afgesproken verlofmomenten in verband met sportverlichtingen. Als het maatwerktraject vaststaat, geldt dat als het reguliere programma waar je je als leerling aan moet houden.

Het Picasso heeft een topsportcoördinator, de heer Ligtenberg, hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders/verzorgers, en de docenten die les geven aan de leerling. Hij denkt (pro-)actief mee en zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen die topsport en school met zich meebrengen. De topsportcoördinator bewaakt onder andere het begeleidingsproces, de te volgen procedures en is de verbindende schakel tussen het onderwijs en de sport. 

Voor meer informatie kun je opnemen met de topsportcoördinator, de heer Ligtenberg ([email protected])

Ben jij hoogbegaafd?

Iedereen op het Picasso krijgt een coach. Binnen de school hebben wij de expertise om leerlingen en coaches op het gebied van HB te begeleiden. In overleg met je coach bepaal je welke leerroute, leerdoelen en begeleiding jij nodig hebt om het beste te kunnen ontwikkelen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van jou en de andere leerlingen.  Regelmatig gaan we met elkaar in gesprek om te bespreken hoe het met je gaat. Zo kunnen we snel schakelen als er iets moet worden aangepast.