Kletskaarten helpen om met elkaar gesprekken te voeren in de week tegen pesten

In de week van 26-30 september staan scholen extra stil bij pestgedrag. Zo ook bij ons op school. Aan de hand van kletskaarten wordt het thema bespreekbaar gemaakt. Het blijft belangrijk dat leerlingen met elkaar bespreken wanneer grapjes maken overgaat in pestgedrag, dat ze zich proberen in te leven in een ander. Zowel offline als online. Ouders/verzorgers spelen hier ook een belangrijke rol in. Het grootste deel van de dag speelt zich immers af buiten school en in het digitale tijdperk ook buiten het zichtveld. Aan ouders/verzorgers: vraag ook eens hoe de dag in de online wereld was.