Extra aanbod

HomeLeerlingenExtra aanbod

Projecten

Binnen ons onderwijs nemen uitdagende vakoverstijgende projecten een belangrijke plaats in. Op deze manier bieden wij de leerlingen extra mogelijkheden om zich te ontplooien. Tijdens de reguliere lessen en op speciale thema- of projectmiddagen ontwikkelen leerlingen specifieke studievaardigheden zoals samenwerken, zelfstandig werken, structureren en onderzoeken.

Internationalisering
Internationalisering is een speerpunt in ons onderwijs. Internationale contacten zullen in de toekomst nog belangrijker zijn dan ooit. Internationalisering loopt als een herkenbare rode draad door alle leerjaren heen op de mavo. Leerlingen leren problemen mondiaal te zien en – dichter bij huis – Europees te denken.

Hun blik blijft niet alleen tot Nederland beperkt, maar we leren ze ook over de grenzen van ons land heen te kijken. Hoe kun je dit beter doen dan – in schoolverband –in de betreffende landen zelf eens een kijkje te gaan nemen?

We zien internationalisering als een middel om te leren: bijvoorbeeld met internationale projecten bij Duits (‘Guten Apetit’ en ‘Hier und Dort’).

Voor alle leerlingen zijn er buitenlandse reizen en excursies (o.a. Rome, Trier, Berlijn, Barcelona, Londen, Brussel en Straatsburg). Belangstellenden werken enthousiast aan meetings van Model United Nations (LEMUN, MUNA, DaViMUN).

Europees Parlement Ambassadeur School
Het Picasso Lyceum doet mee aan het Europees Parlement Ambassadeur Schoolproject (EPAS). Tijdens dit project kunnen leerlingen zich verdiepen in de werking van het Europees Parlement en gaan dan op excursie naar Straatsburg of Brussel.

In leerjaar 2 kunnen leerlingen buiten de lessen meedoen aan een project waarbij veel wordt geleerd over Europa. Onze leerlingen worden opgeleid tot juniorambassadeur van het Europees Parlement. Zij bezoeken het Europees Parlement, voeren discussies met klasgenoten en organiseren een leuke Europa-activiteit voor klas 2. Aan het eind van het project weten onze leerlingen welke mogelijkheden je hebt als Europees burger.

Picassolezingen

Elk schooljaar organiseren we een gevarieerd programma van lezingen voor leerlingen, collega’s en ouders/verzorgers. Enkele voor- beelden: ‘Genetica’, ‘Privacy en AVG’ en ‘Bollen of bitcoins’.

De lezingen vinden in principe plaats op dinsdagmiddag van 15.30 – 17.00 uur. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen.

Model United Nations

Model United Nations (MUN) is een concept waarbij middelbare scholieren de Verenigde Naties simuleren tijdens een aantal dagen. Gedurende deze dagen zijn leerlingen van Nederlandse en buitenlandse scholen de vertegenwoordigers van verschillende landen bij de Verenigde Naties. Dit alles in het Engels. Het is een uitdaging voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het bespreken van allerlei problemen op wereldniveau. Het is een geweldige gelegenheid om je Engelse spreekvaardigheid, je debattechnieken en je kennis van de wereld te vergroten. Maar bovenal is een MUN erg leuk om bij te wonen, waarbij je ook nog eens in zeer korte tijd veel internationale vrienden maakt.

Al geruime tijd doet het Picasso Lyceum mee aan deze evenementen. Overal op de wereld worden er MUN’s georganiseerd. Wij nemen deel aan twee MUN-conferenties per jaar, in de regio rondom Zoetermeer. Zo bezoeken wij jaarlijks LEMUN (Stedelijk Gymnasium Leiden) en MUNA (Alfrink College Zoetermeer).