Maatwerk

HomeLeerlingenMaatwerk

Onderwijs op maat

Elke leerling heeft zijn eigen interesses en talenten. Op het Picasso Lyceum bieden we onderwijs op maat. Dat betekent dat een leerling een vak dat hij goed beheerst op een hoger niveau kan volgen of hier minder tijd aan hoeft te besteden. De ontstane extra tijd kan een leerling dan aan een vak besteden waar hij meer moeite mee heeft. Zo kan de leerling het onderwijs afstemmen op zijn capaciteiten en haalt hij het beste uit zichzelf.

Organisatie
In de eerste twee leerjaren worden de MH- stroom en de HV-stroom tegelijkertijd ingeroosterd voor de verschillende vakken, zodat leerlingen ervoor kunnen kiezen om één of meer van de theoretische vakken te volgen op een hoger niveau. Dit kan in overleg met de coach en de vakdocent en met toestemming van de ouders/verzorgers op ieder moment van het schooljaar plaatsvinden.

Leerlingen beginnen en eindigen hun school- dag niet allemaal op hetzelfde moment. Wel heeft iedereen dezelfde drie onderdelen in het rooster:

  1. Leerlingen starten hun dag met persoonlijke leertijd (PLT). PLT is onder andere bedoeld om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen in hun leerproces, zodat ze gericht werken aan het behalen van leerdoelen. Onder PLT valt onder andere een gezamenlijke week- of dagstart, coachgesprekken met de coach en zelfstandig werken aan leerdoelen.
  2. Na deel 1 gaan leerlingen aan de slag met hun doelen voor de verschillende vakken. Dat kan op verschillende manieren
    • Vast ingeroosterde lessen
    • Keuzelessen
    • Domeinuren: De leerling kiest zelf aan welk vak ze zelfstandig werken onder toezicht van de domeincoach.
  3. Aan het einde van de schooldag is er weer ruimte ingepland voor persoonlijke leertijd. Voor onderbouwleerlingen valt daar onder andere een dagafsluiting onder, waar teruggeblikt wordt op de doelen van de dag. Bovenbouwleerlingen hebben geen dagelijkse dagafsluiting, maar hebben wel één keer per week een afsluiting waarbij ze terugblikken op de doelen van de afgelopen week.

Persoonlijke begeleiding
Het onderwijs is erop gericht dat we elke leerling intensief begeleiden en volgen. We leren leerlingen leren, plannen en organiseren, zodat ze steeds zelfstandiger worden. De docenten en coach helpen hen daarbij. Huiswerk doen leerlingen voor het grootste gedeelte op school, daar is ook ruimte voor tijdens de schooldag. Zo is er na school tijd voor andere dingen.

Toetsen en feedback
Per vak krijgen de leerlingen elk schooljaar maximaal drie toetsen. Docenten en de coach blijven via de online leeromgeving voortdurend op de hoogte van de voortgang van alle leerlingen. Elke dag met de dagstart en met de dagafsluiting, maar natuurlijk ook tijdens de lessen, krijgen leerlingen feedback en worden de leerdoelen besproken. In het wekelijkse coachgesprek bespreekt de coach hoe het met de leerling gaat en komen eventuele aandachtspunten aan de orde.

Maatwerkdiploma
Een leerling kan op onze school examen doen op verschillende niveaus. Hij krijgt dan een maatwerkdiploma. Hierop staat welke vakken de leerling op een hoger niveau heeft afgerond dan het niveau waarop hij uiteindelijk het diploma haalt. Wij ervaren dat veel van onze leerlingen de uitdaging zoeken en één of meer vakken afsluiten op een hoger niveau.