Rapporten en

voortgang

HomeLeerlingenRapporten en voortgang

Rapporten en voortgang

Rapporten en PTA
De vorderingen van de leerlingen in het eerste tot en met het zesde leerjaar zijn te zien in Magister. In Magister is de voortgang per vak en de feedback te zien. De feedback op de inleveropdrachten zijn terug te vinden in Magister.learn.

In leerjaar 1, 2, en 3 mavo/havo/vwo worden per vak ten hoogste vijf summatieve toetsen afgenomen. De leerling mag per jaar maximaal drie toetsen beargumenteerd herkansen en maximaal één per vak.

Leerlingen uit een bovenbouwklas hebben een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
In dit PTA kunnen zij per vak zien welke toetsen er op het programma staan, de bijbehorende weegfactoren, duur en de wanneer de toetsen plaatsvinden. De PTA’s zijn op de website te vinden.