Afspraken en

protocollen

HomeOudersAfspraken en protocollenKlachten en geschillen

Klachten en geschillen

Wanneer een leerling of ouder(s)/verzorger(s) een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar de betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, gaat de leerling of ouder(s)/verzorger(s) naar de coach en/of de coördinator. Mocht ook hierna nog verschil van inzicht blijven bestaan, dan legt de leerling of ouder(s)/verzorger(s) de klacht voor aan de (con)rector.

Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, wendt de leerling of ouder(s)/verzorger(s) zich tot de regiodirecteur en in laatste instantie tot Stichting Lucas Onderwijs

Externe klachtencommissie
Voor klachten die intern en door Lucas Onderwijs niet bevredigend (kunnen) worden opgelost, kunnen ouder/verzorger en leerlingen terecht bij de Stichting Landelijke Onderwijs Geschillen.