Afspraken en

protocollen

HomeOudersAfspraken en protocollenMeldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling

Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling geldt voor de school de Wet Meldcode. Het doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen bij signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stappenplan meldcode