Onderwijsaanbod

HomeOver de schoolOnderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

Het Picasso Lyceum biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo- (gymnasium & atheneum)niveau.
Leerlingen starten in de brugklas op het niveau van het basisschooladvies. Bij een gemengd advies wordt in overleg met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de coach per vak het niveau afgesproken. In de eerste twee jaar krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en laten ze zien op welk niveau ze de schoolvakken aankunnen.

Leerlingen kunnen in de derde klas geplaatst worden in de mavo/havo- (MH) of havo/vwo- stroom (HV). In stroom MH volgen leerlingen vakken op mavo- en/of havoniveau. Leerlingen in deze stroom halen in principe eerst een mavodiploma. In stroom HV, volgen leerlingen vakken op havo- en/of vwo-niveau. De gymnasiasten volgen in stroom HV ook Latijn en Grieks.

Mavoleerlingen volgen vanaf klas 3 een profiel. Hiermee start de tweejarige examenperiode. Mavoleerlingen kunnen kiezen uit de profielen:

  • Economie
  • Zorg & welzijn
  • Landbouw
  • Techniek

Het mavodiploma geeft toegang tot het middel- baar beroepsonderwijs (niveau 4) en havo 4.

Op het havo en vwo volgen leerlingen vanaf leerjaar 4 een profiel. De profielen die zij kunnen kiezen zijn:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Het vwodiploma geeft toegang tot het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Het havodiploma geeft alleen toegang tot het hoger beroepsonderwijs. Ook kan een havoleerling met goede resultaten doorstromen naar 5 vwo.

Voor gymnasium-leerlingen die meer aan- kunnen, is er een gymnasium+-programma. Leerlingen in deze klas krijgen extra verdieping met lessen filosofie, strategie, een projectencyclus en een lezingencyclus aangeboden.

Alle leerlingen krijgen in leerjaar 1, 2 en 3 ook de mogelijkheid om te versnellen en eigen keuzes te maken. De vrijgekomen tijd wordt in overleg met de docenten ingevuld, waarbij leerlingen kunnen kiezen voor verdieping, verbreding of het (verder) werken aan vakken naar keuze.

TOPklassen
In leerjaar 1 en 2 (en soms in leerjaar 3), kunnen leerlingen één middag in de week kiezen voor een TOPklas op het gebied cultuur, sport, ICT of science. TOPklasleerlingen combineren aanleg, motivatie, interesse en inzet om in deze klassen een prestatie neer te zetten. Behalve begeleiding in de school worden ook experts van buiten school uitgenodigd voor clinics en workshops en gaan de leerlingen ook regelmatig op excursie.