Onderwijsaanbod

HomeOver de schoolOnderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

Het Picasso Lyceum biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo- (atheneum & gymnasium) niveau.

We kennen een 3-jarige brugperiode. Leerlingen starten in jaar 1 op het niveau van het basisschooladvies. Bij een gemengd advies wordt in overleg met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de coach per vak het niveau afgesproken (max. 3 vakken op het hoogste niveau).  In de eerste drie jaar krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en laten ze zien op welk niveau ze de schoolvakken aankunnen.

Leerlingen worden in leerjaar 4 geplaatst in het bovenbouwprogramma van mavo, havo of vwo en volgen dan een profiel. 

Mavoleerlingen kunnen kiezen uit de profielen:

  • Economie
  • Zorg & welzijn
  • Landbouw
  • Techniek

Het mavodiploma geeft toegang tot het middel- baar beroepsonderwijs (niveau 4) en havo 4.

Havo- en vwo-leerlingen kunnen kiezen uit de profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Het havodiploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs. Ook kan een havoleerling met goede resultaten doorstromen naar 5 vwo. Het vwodiploma geeft toegang tot het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. 

Alle leerlingen krijgen in leerjaar 1, 2 en 3 ook de mogelijkheid om te versnellen en eigen keuzes te maken. De vrijgekomen tijd wordt in overleg met de docenten ingevuld, waarbij leerlingen kunnen kiezen voor verdieping, verbreding of het (verder) werken aan vakken naar keuze.

TOPklassen
In de onderbouw (leerjaar 1-3), kunnen leerlingen één middag in de week kiezen voor een TOPklas op het gebied cultuur, sport, ICT of science. TOPklasleerlingen combineren aanleg, motivatie, interesse en inzet om in deze klassen een prestatie neer te zetten. Behalve begeleiding in de school worden ook experts van buiten school uitgenodigd voor clinics en workshops en gaan de leerlingen ook regelmatig op excursie.