Collega’s in het onderwijs

Beste collega,

Op dit moment maakt het Picasso Lyceum een flinke ontwikkeling door. 

Op deze pagina kunt u de meest recente berichtgeving nalezen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is er aan de hand op het Picasso Lyceum?

Aan het begin van het schooljaar ’23-‘24 heeft het Picasso Lyceum signalen ontvangen dat niet het onderwijs werd gegeven dat leerlingen mogen verwachten. In september is de inspectie van Onderwijs op bezoek geweest en hun rapport bevestigt dit. Er ligt een opdracht voor de school. Wij zijn op dit moment hard bezig met doorvoeren van de verbeteringen.

Wat staat er in het rapport van de inspectie?

De inspectie heeft de school overall een onvoldoende gegeven. Dat is niet fijn, maar gelukkig wel overkomelijk. Hiertoe heeft de school een verbeterplan opgesteld dat ervoor zorgt dat de school met ingang van volgend schooljaar weer een voldoende krijgt.

De inspectie heeft ook gewezen op zaken die goed lopen. De onderwijsresultaten van onze leerlingen liggen boven de norm. Ze ziet dat we werk maken van het oplossen van de vraagstukken en hiervoor ook de dialoog aangaan met onze ouders en leerlingen.

Dit geeft ons vertrouwen en energie.

Welke verbeteringen worden nu doorgevoerd?

Het gedachtegoed van het Picasso, waarin maatwerk en de persoonlijke ontwikkeling voor leerlingen centraal staan, blijft behouden. De manier waarop wij hier invulling aan geven, wordt op dit moment verbeterd.

Concreet houdt dat in:

  • Meer en effectievere instructietijd voor leerlingen en met prioriteit voor de examenleerlingen.
  • We werken toe naar een nieuw rooster per 1 december.
  • We hebben extra docenten ingezet om achterstanden in te lopen.
  • We besteden extra aandacht aan het monitoren van de voortgang van leerlingen, zodat we sneller kunnen bijsturen, in gesprek kunnen gaan met ouders en leerlingen als ontwikkelingen achterblijven of er aan andere zaken aandacht moet worden besteed.
  • Om zeker te weten dat we met onze verbeteracties aansluiten bij wat leerlingen en ouders belangrijk vinden, leggen we bij hen actief ons oor te luisteren.
Wat gaat er goed op het Picasso Lyceum?

De onderwijsresultaten van onze leerlingen liggen boven de norm. De inspectie geeft aan te zien dat we werk maken van het oplossen van de vraagstukken en hiervoor ook de dialoog aangaan met onze ouders en leerlingen.

De goede sfeer, het onderwijsconcept en de pedagogische visie en de grootte van de school worden spontaan genoemd[1] als redenen om voor Picasso te kiezen.

Wanneer is duidelijk hoe het onderwijs er in 2024-2025 er uit gaat zien?

Na de kerstvakantie. Deze informatie nemen wij op in een brochure en plaatsen we op deze webpagina.

Hoe gaat het met de huidige brugklassers?

Onze teamleider van de brugklassen is tevreden met hoe het op dit moment verloopt in de brugklas, ondanks de onrust op de school. Leerlingen hebben over het algemeen fijn met elkaar en de resultaten zijn goed. Met de aanpassingen die gaan komen biedt het Picasso straks een brugklasperiode waarin leerlingen kansen krijgen en goed begeleid worden.

Wat betekent de ‘brede brugklas’ en blijft dat hetzelfde?

Brede brugklas betekent dat elke leerling in de brugklas start met vakken op het niveau van het basisschooladvies. Bij een gemengd advies bespreken we wat het beste is voor die leerling. Elke leerling mag tot drie vakken op het hoogste adviesniveau volgen. In de eerste drie jaar krijg elke leerling de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en om te laten zien wat hij of zij kan. Pas in de vierde klas stroomt de leerling definitief door naar mavo, havo of vwo (atheneum).

In deze video leggen we uit wat de brede brugklas precies inhoudt. https://youtu.be/aQY2LgW6gSI

Wat is ‘Connect’?

Connect zijn lesuren waar leerlingen werken aan vakoverstijgende projecten. Zo ontdekken zij wat de samenhang tussen vakken is en leren zij om opgedane kennis op een praktische manier toe te passen. De vaardigheden die zij hierbij leren, komen goed van pas op onze school maar ook bij een vervolgopleiding.

Welke persoonlijke aandacht krijgt een leerling op het Picasso Lyceum?

Op het Picasso besteden we veel aandacht aan de persoonlijke begeleiding van leerlingen. Elke schooldag is er een dagstart met de coach en de klas.

Elke coach voert wekelijks een persoonlijk gesprek met zijn/haar coachleerling.  Zo is de coach altijd op de hoogte van hoe het met de leerling gaat. Ouders ontvangen elke week een verslag van dit gesprek.

Daarnaast heeft elke leerling twee keer per jaar een ontwikkelgesprek met de coach en de ouders. Het gaat dan over de vorderingen en over hoe de leerling zich voelt op school en in de klas. Ook wordt afgesproken waar de leerling de komende tijd aan gaat werken.

Welke soorten brugklassen zijn er in 2024-2025

Er zijn mavo/havo en havo/vwo brugklassen. Gedurende de gehele brugklasperiode kunnen leerlingen onderzoeken welk niveau het beste bij hem of haar past. Leerlingen kunnen vakken op verschillende niveaus volgen.

Aan het einde van leerjaar drie stroomt de leerling definitief door naar mavo, havo of vwo (atheneum).

 

Kan ik met mijn groep 8 leerlingen het Picasso Lyceum bezoeken?

Op dit moment zijn er nog geen bezoeken gepland voor basisscholen. Leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders kunnen wel langskomen in onze school. Op onze website staan de bezoekmogelijkheden (of klik hier).

U bent van harte welkom om met uw klas langs te komen. Om een afspraak te maken kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Hoe werkt het aanmelden van leerlingen voor brugklas 2024-2025?

Alle informatie over de aanmelding voor de brugklas in 2024-2025 staat op www.zonaarhetvo.nl

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt uw vragen stellen via het contactformulier hieronder. Wij staan u graag te woord.

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.

Als u het onderstaande formulier invult, nemen wij contact met u op.