Collega’s in het onderwijs

Beste collega,

Op dit moment maakt het Picasso Lyceum een flinke ontwikkeling door. 

Op deze pagina kunt u de meest recente berichtgeving nalezen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De inspectie is op 23 januari opnieuw bij ons langs geweest en heeft aangeven dat ze zien dat er goede dingen gebeuren op school nu. De inspectie heeft vertrouwen dat we de punten uit hun rapport van september goed hebben begrepen en dat we de juiste verbeteracties inzetten om de school weer goed te laten draaien. Niet alleen op papier, maar juist ook in de dagelijkse praktijk met en voor de leerlingen.

Na de kerstvakantie. Deze informatie nemen wij op in een brochure en plaatsen we op deze webpagina.

Onze teamleider van de brugklassen is tevreden met hoe het op dit moment verloopt in de brugklas, ondanks de onrust op de school. Leerlingen hebben over het algemeen fijn met elkaar en de resultaten zijn goed. Met de aanpassingen die gaan komen biedt het Picasso straks een brugklasperiode waarin leerlingen kansen krijgen en goed begeleid worden.

Brede brugklas betekent dat elke leerling in de brugklas start met vakken op het niveau van het basisschooladvies. Bij een gemengd advies bespreken we wat het beste is voor die leerling. Elke leerling mag tot drie vakken op het hoogste adviesniveau volgen. In de eerste drie jaar krijg elke leerling de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en om te laten zien wat hij of zij kan. Pas in de vierde klas stroomt de leerling definitief door naar mavo, havo of vwo (atheneum).

In deze video leggen we uit wat de brede brugklas precies inhoudt. https://youtu.be/aQY2LgW6gSI

Connect zijn lesuren waar leerlingen werken aan vakoverstijgende projecten. Zo ontdekken zij wat de samenhang tussen vakken is en leren zij om opgedane kennis op een praktische manier toe te passen. De vaardigheden die zij hierbij leren, komen goed van pas op onze school maar ook bij een vervolgopleiding.

Op het Picasso besteden we veel aandacht aan de persoonlijke begeleiding van leerlingen. Elke schooldag is er een dagstart met de coach en de klas.

Elke coach voert wekelijks een persoonlijk gesprek met zijn/haar coachleerling.  Zo is de coach altijd op de hoogte van hoe het met de leerling gaat. Ouders ontvangen elke week een verslag van dit gesprek.

Daarnaast heeft elke leerling twee keer per jaar een ontwikkelgesprek met de coach en de ouders. Het gaat dan over de vorderingen en over hoe de leerling zich voelt op school en in de klas. Ook wordt afgesproken waar de leerling de komende tijd aan gaat werken.

Er zijn mavo/havo en havo/vwo brugklassen. Gedurende de gehele brugklasperiode kunnen leerlingen onderzoeken welk niveau het beste bij hem of haar past. Leerlingen kunnen vakken op verschillende niveaus volgen.

Aan het einde van leerjaar drie stroomt de leerling definitief door naar mavo, havo of vwo (atheneum).

 

Op dit moment zijn er nog geen bezoeken gepland voor basisscholen. Leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders kunnen wel langskomen in onze school. Op onze website staan de bezoekmogelijkheden (of klik hier).

U bent van harte welkom om met uw klas langs te komen. Om een afspraak te maken kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Alle informatie over de aanmelding voor de brugklas in 2024-2025 staat op www.zonaarhetvo.nl

U kunt uw vragen stellen via het contactformulier hieronder. Wij staan u graag te woord.

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.

Als u het onderstaande formulier invult, nemen wij contact met u op.