Lessentabellen

HomeLeerlingenLessentabellen

Lessentabellen

De lessentabel in klokuren per week voor de verschillende verbindingen ziet er als volgt uit:

We beperken de lesuitval zoveel mogelijk doordat het kernteam van de verbinding de groep opvangt bij afwezigheid van een collega. Dit houdt in dat het onderwijs in principe voor alle leerlingen doorgang vindt tussen 8.30 uur en 15.30 uur.