Leermiddelen

en laptop

HomeOudersLeermiddelen en laptop

Schoolboeken & laptop

Leermiddelen
Alle ‘leermiddelen’ staan in de leeromgeving van Magister.me. Ieder vak heeft een studiewijzer waarin leerlingen kunnen zien wanneer zij aan bepaalde leerdoelen en bijbehorende opdrachten moeten werken. Het lesmateriaal is voor leerlingen in leerjaar 1 tot en met 5 in Magister.me te vinden. Voor leerlingen in leerjaar 6 staan deze studiewijzers in Magister 6.

Laptop
Digitaal onderwijs neemt zo’n grote vlucht dat het steeds belangrijker is dat elke leerling een eigen device binnen handbereik heeft. Met een eigen device kan een leerling op elk moment bij zijn werk, zijn planningen en zijn digitale leermateriaal (teksten, filmpjes, apps etc.). De leerlingen hebben hun laptop elke schooldag opgeladen bij zich. Aan het einde van de schooldag nemen ze hun laptop mee naar huis, zodat ze ook thuis aan hun schoolwerk kunnen. Het aanschaffen van een laptop wordt aangeraden, maar is niet verplicht. De school biedt een aantrekkelijke regeling aan waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Zelf aan te schaffen schoolspullen
Het grootste gedeelte van de schoolspullen worden door onze school bekostigd. Er zijn enkele schoolspullen die leerlingen zelf dienen aan te schaffen. Hierover ontvangen zij aan het begin van het schooljaar bericht.