Werken bij

PicassoLyceum

Vacatures

Voor alle openstaande vacatures verwijzen we u graag naar de website van Lucas Onderwijs.

Toelichting

Toelichting ten behoeve van belangstellende kandidaten voor het vervullen van een van onze vacatures.
Op onze innovatieve scholen staat de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen centraal. Deze ontwikkeling kan alleen maar plaatsvinden met hulp van gedreven docenten vanuit een creatieve en open benadering waarbij aanleren van vaardigheden gelijk op moet gaan met het verwerven van kennis.

Talentontwikkeling van leerlingen kan niet zonder talentontwikkeling van docenten. Dit betekent dat onze collega’s zijn geschoold in resultaatgerichte coaching en samen met hun direct leidinggevende in een ontwikkeltraject de kans krijgen om de eigen talenten te ontwikkelen. Van de sollicitanten verwachten wij een coachende houding, de bereidheid tot vakoverstijgend samenwerken en een leerlinggerichte betrokkenheid.

De professionele ontwikkeling van medewerkers en de organisatie is in onze school vorm gegeven door een gesprekscyclus van POP-, coach-, functionerings- en beoordelings-gesprekken. Daarmee is het goed mogelijk om ambities van onze docenten te stimuleren. Een fulltime docent geeft bij ons maximaal 20 lessen van 60 minuten per week.

De CAO Voortgezet Onderwijs is van toepassing.