Werken bij

PicassoLyceum

Vacatures

Voor alle openstaande vacatures verwijzen we u graag naar de website van Lucas Onderwijs.

Toelichting

Toelichting ten behoeve van belangstellende kandidaten voor het vervullen van een van onze vacatures.
Op onze innovatieve scholen staat de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen centraal. Deze ontwikkeling kan alleen maar plaatsvinden met hulp van gedreven docenten vanuit een creatieve en open benadering waarbij aanleren van vaardigheden gelijk op moet gaan met het verwerven van kennis.

Talentontwikkeling van leerlingen kan niet zonder talentontwikkeling van docenten. Dit betekent dat onze collega’s zijn geschoold in resultaatgerichte coaching en samen met hun direct leidinggevende in een ontwikkeltraject de kans krijgen om de eigen talenten te ontwikkelen. Van de sollicitanten verwachten wij een coachende houding, de bereidheid tot vakoverstijgend samenwerken en een leerlinggerichte betrokkenheid.

De professionele ontwikkeling van medewerkers en de organisatie is in onze school vorm gegeven door een gesprekscyclus van POP-, coach-, functionerings- en beoordelings-gesprekken. Daarmee is het goed mogelijk om ambities van onze docenten te stimuleren. Een fulltime docent geeft bij ons maximaal 27 lessen van 45 minuten per week. De SSVOZ neemt deel aan het personeelssamenwerkingsverband “Om het Groene Hart”.

Vanaf 1 augustus 2010 vormen het Picasso Lyceum, het Stedelijk College en Het Atrium samen de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer. In 2009 heeft het Picasso Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) een splinternieuw schoolgebouw betrokken aan de Paletsingel in de wijk Rokkeveen. Het Stedelijk College (vmbo, alle leerwegen, tevens lwoo en leerwerktraject) is gehuisvest aan het Van Doornenplantsoen en Het Atrium (school voor praktijktonderwijs aan de Dr. J.W. Paltelaan.

Met ingang van 1 augustus 2019 is in het gebouw van Het Atrium aan de Dr. J.W. Paltelaan de nieuwe MAVO Zoetermeer van start gegaan. De leerlingen van Het Atrium zijn verhuisd naar het gebouw van het Stedelijk College aan het Van Doornenplantsoen en gaan daar verder onder de naam Beroepscollege Zoetermeer Praktijk. De leerlingen van de opleidingen kader en basisberoepsgericht van het Stedelijk College blijven in het gebouw aan het Van Doornenplantsoen en gaan verder onder de naam Beroepscollege Zoetermeer VMBO.

Het college van bestuur, de financiële administratie en P&O van de SSVOZ is gehuisvest aan het Van Doornenplantsoen 1.

De CAO Voortgezet Onderwijs is van toepassing.

Voor meer informatie over de SSVOZ kunt u contact opnemen met de afdeling Personeel & Organisatie, telefoonnummer 079-3310300. Of u kunt contact opnemen met de locatieleiding,

Mw. A. Buijs, rector Picasso Lyceum (T: 079-347 17 00)

Dhr. J. Molendijk, directeur Beroepscollege Zoetermeer VMBO (T: 079-3 310 300)

Dhr. J. Molendijk, directeur Beroepscollege Zoetermeer Praktijk (T: 079-3 310 300)

Dhr. S.J. Timmerman, directeur MAVO Zoetermeer (T: 079- 3 512 512)