Schoolklimaat

HomeOver de schoolSchoolklimaat

Schoolklimaat

Het Picasso Lyceum is een openbare school. Binnen de school heerst een gevoel van geborgenheid in een overzichtelijke en vertrouwde omgeving.

We vinden het belangrijk om respect te hebben voor iedereen, ongeacht afkomst, ras, geloof of persoonlijke overtuiging. Hier besteedt de coach aandacht aan, bijvoorbeeld tijdens persoonlijke leertijd (PLT).

Het Picasso Lyceum kenmerkt zich door een leerlinggerichte manier van werken. Heel belangrijk is daarbij het welbevinden van de leerlingen. Een leerling die goed in z’n vel zit kan immers optimaal presteren. Wij geloven dat iedere leerling unieke, persoonlijke talenten heeft. Weten wat je talenten zijn en deze verder ontwikkelen in een richting die bij je past, zorgt ervoor dat de leerling zich in zijn element voelt. Hij beleeft meer plezier aan wat hij doet en presteert daardoor beter. Dit wordt niet alleen zichtbaar in schoolprestaties, maar ook in culturele en sportieve prestaties.

‘We zijn er trots op dat onze school bekend staat om het uitstekende schoolklimaat.‘

De volgende kernwaarden geven richting aan het gedrag dat past bij waar we voor staan:

Vertrouwen – We gaan uit van elkaars goede bedoelingen en houden ons aan afspraken.

Eerlijkheid – We geven onze fouten toe en leren ervan.

Respect – We laten elkaar in onze waarde en accepteren verschillen.

Flexibiliteit – We passen ons aan als de situatie en/of bedenken zelf oplossingen

Humor – Met humor relativeren we de tegenslagen waar we soms tegenaan lopen.

 

Gezonde school

Het Picasso Lyceum is een gezonde school. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat we zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én dat we aandacht hebben voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

We hebben speciale aandacht voor bewegen en sport en zetten diverse activiteiten in om de gezondheid van leerlingen te bevorderen.