Rooster en

lestijden

HomeLeerlingenRooster en lestijden

Lestijden en roosterwijzigingen

De schooldagen starten om 8:30 en duren tot uiterlijk 16:30 uur. Enkele malen per jaar geldt een verkort online rooster. Lestijden kunnen in specifieke gevallen afwijken, bijvoorbeeld als leerlingen zich moeten verplaatsen tussen een externe sportlocatie en de school. De precieze lestijden kan de leerling altijd in Magister terugvinden.

In de onderbouw wordt de dag gestart en geëindigd met een uur persoonlijke leertijd.Daar zit een dagstart en -afsluiting in verwerkt en persoonlijke coaching. Ook kunnen we daar gezamenlijk werken aan bijvoorbeeld activiteiten vanuit de Gezonde School en loopbaanoriëntatie (programma Qompas).

Ben je helemaal bij met je (leer)doelen, dan kan het zijn dat je later mag aansluiten bij de gezamenlijke dagstart en na de dagafsluiting naar huis mag. Een lesdag kan daardoor een stuk korter zijn. Soms is het juist fijn om deze tijd wel op school te gebruiken. Je kan dan in stilte aan je doelen werken, waardoor je wellicht zonder huiswerk naar huis gaat. Wel zo prettig.

Het kan ook zijn dat school (je coach) aangeeft dat je deze tijd op school moet zijn, zodat we meer zicht hebben op jouw leerproces en je daarbij kunnen begeleiden.

Wellicht zoek je extra uitdaging en sluit je aan bij een TOPklas of bij een van de commissies, zoals de techniekcommissie (toneel).


Roosterwijzigingen & lesuitval

Leerlingen kunnen hun roosterwijzigingen dagelijks bekijken op hun Magister-app of via MyX. Bij lesuitval tussen lessen (tussenuur) verblijven de leerlingen in een aangegeven lokaal/domeinruimte onder toezicht van een docent of domeincoach.

Lestijden

Reguliere rooster Verkort online rooster
8:30 – 9:30 8:30 – 9:00
9:30 – 10:30 9:00 – 9:30
Pauze 9:30 – 10:00
11:00 – 12:00 10:00 – 10:30
12:00 – 13:00 Pauze
Pauze 11:00 – 11:30
13:30 – 14:30 11:30 – 12:00
14:30 – 15:30 12:00 – 12:30
15:30 – 16:30