Rooster en

lestijden

HomeLeerlingenRooster en lestijden

Lestijden en roosterwijzigingen

De schooldagen starten om 8:30 en duren tot uiterlijk 17:00 uur. Enkele malen per jaar geldt een verkort online rooster. Lestijden kunnen in specifieke gevallen afwijken, bijvoorbeeld als leerlingen zich moeten verplaatsen tussen een externe sportlocatie en de school. De precieze lestijden kan de leerling altijd in Magister terugvinden.

Roosterwijzigingen & lesuitval
Leerlingen kunnen hun roosterwijzigingen dagelijks bekijken op hun Magister-app of via MyX. Bij lesuitval tussen lessen (tussenuur) verblijven de leerlingen in een aangegeven lokaal/domeinruimte onder toezicht van een docent of domeincoach.

Lestijden

Reguliere rooster Verkort online rooster
8:30 – 9:30 8:30 – 9:00
9:30 – 10:30 9:00 – 9:30
Pauze 9:30 – 10:00
11:00 – 12:00 10:00 – 10:30
12:00 – 13:00 Pauze
Pauze 11:00 – 11:30
13:30 – 14:30 11:30 – 12:00
14:30 – 15:30 12:00 – 12:30
15:30 – 16:30