Verbindingen

HomeLeerlingenDomeinen

Verbindingen

Op het Picasso Lyceum komen vakken bij elkaar in verbindingen: Taal, Maatschappij, Natuur, Expressie en Connect. Dat betekent dat vakken die veel met elkaar gemeen hebben in het gebouw bij elkaar zitten. Een verbinding is een gebied met (instructie)lokalen, laboratoria en zelfstandige werkruimten.

Op een verbinding kun je tijdens projecten en ook buiten de lessen werken onder begeleiding van een verbindingscoach. Dat kan ook in de vorm van huiswerkbegeleiding. Je ontmoet hier leerlingen van alle niveaus en leerjaren.

  • TAAL – Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn en Grieks
  • MAATSCHAPPIJ – aardrijkskunde, maatschappijleer, economie en geschiedenis
  • NATUUR – wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en natuur, leven & techniek.
  • EXPRESSIE – lichamelijke opvoeding (LO), bewegen, sport & maatschappij (BSM), LO2, handvaardigheid, tekenen, CKV en muziek
  • CONNECT – vakoverstijgende projecten aan de hand van (maatschappelijke) thema’s. In het examenjaar sluiten we het af met een schoolexamen.