Domeinen

HomeLeerlingenDomeinen

Domeinen

De vakken in het Picasso Lyceum zijn geclusterd in domeinen: Talen, Mens en Maatschappij, Exact, Kunst, Sport en ICT. Dat betekent dat vakken die veel met elkaar gemeen hebben in het gebouw bij elkaar zitten. Een domein is een gebied met (instructie)lokalen, laboratoria en zelfstandige werkruimten. Het voordeel is dat dit de onderlinge samenwerking tussen de diverse vakken vergemakkelijkt en verbetert.

  • TALEN Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn en Grieks
  • MENS & MAATSCHAPPIJ aardrijkskunde, maatschappijleer, economie, bedrijfseconomie en geschiedenis
  • EXACT wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en natuur, leven & techniek.
  • KUNST handvaardigheid, tekenen, CKV en muziek
  • SPORT lichamelijke opvoeding, bewegen, sport & maatschappij en LO2
  • ICT informatiekunde en informatica