Domeinen

HomeLeerlingenDomeinen

Domeinen

De vakken in het Picasso Lyceum zijn geclusterd in domeinen: Talen, Mens en Maatschappij, Exact, Kunst, Sport en ICT. Dat betekent dat vakken die veel met elkaar gemeen hebben in het gebouw bij elkaar zitten. Een domein is een gebied met (instructie)lokalen, laboratoria en zelfstandige werkruimten.

Op een domein kun je tijdens projecten en ook buiten de lessen werken onder begeleiding van een domeincoach. Dat kan ook in de vorm van huiswerkbegeleiding. Je ontmoet hier leerlingen van alle niveaus en leerjaren.

  • TALEN – Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn en Grieks
  • MENS & MAATSCHAPPIJ – aardrijkskunde, maatschappijleer, economie, bedrijfseconomie en geschiedenis
  • EXACT – wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en natuur, leven & techniek.
  • KUNST – handvaardigheid, tekenen, CKV en muziek
  • SPORT – lichamelijke opvoeding (LO), bewegen, sport & maatschappij (BSM) en LO2
  • ICT – informatiekunde en informatica