Leerlingvolg-

systeem en

leeromgeving

HomeOudersLeerlingvolgsysteem en leeromgeving

Leerlingvolgsysteem en leeromgeving Magister

Het Picasso Lyceum maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister en de online leeromgeving Magister.me. In Magister houden we de aanwezigheid van de leerling bij. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via de app hun kind ziek- of kortdurend afwezig melden (zoals in verband met bezoek aan huisarts of orthodontist). Bovendien verstuurt de school e-mails aan ouders/verzorgers vanuit Magister. In Magister kunnen per vak de behaalde resultaten, het niveau (mavo/havo/vwo) en tempo (onvoldoende – matig – voldoende – goed) en feedback per vak worden bekeken.

In de online leeromgeving Magister.me staan de leerdoelen, de studiewijzers, het lesmateriaal van de leerling en de feedback van docenten. In de eerste schoolweek ontvangt de leerling de inloggegevens voor Magister en Magister.me. Deze blijven de hele schoolperiode hetzelfde. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen na de zomervakantie per e-mail ook inlogcode en een handleiding voor Magister en Magister.me. De handleiding staat ook op onze website. Aangezien Magister de basis vormt voor onze communicatie met ouders/verzorgers is het belangrijk dat contactgegevens juist zijn. Wijzigingen in e-mail- en telefoongegevens kunnen ouder(s)/verzorger(s) zelf aanpassen. Voor overige aanpassingen kan contact worden opgenomen met de administratie: [email protected] picasso-lyceum.nl.