TOPklassen

HomeLeerlingenTOPklassen

TOPklassen

In leerjaar 1 en 2 (en soms in leerjaar 3), kunnen leerlingen één middag in de week kiezen voor een TOPklas op het gebied cultuur, sport, ICT of science. Een leerling die kiest voor een TOPklas is die middag samen met andere gemotiveerde leerlingen bezig met een onderwerp dat de leerling interesseert.

Elke TOPklas wordt begeleid door één of twee docenten, ondersteund door boven- bouwleerlingen en/of docenten in opleiding. Daarnaast nodigen we experts en andere interessante gasten uit voor clinics en work- shops en gaan we regelmatig excursies maken.