Burgerschaps-

vorming

HomeLeerlingenBurgerschapsvorming

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming heeft voor het Picasso Lyceum onder meer als doel om leerlingen bewust te maken van hun rechten en plichten als burgers, hen te leren participeren in de samenleving en ze te voorzien van de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om actieve en verantwoordelijke burgers te worden. Op basis hiervan zijn er vijf leerlijnen opgesteld voor burgerschap:

  • Leerlijn democratische rechtsstaat: De leerling ontdekt dat hij/zij deel uitmaakt van een democratische gemeenschap en begrjpt wat dat voor de leerling persoonlijk betekent.
  • Leerlijn maatschappelijke ontwikkeling: De leerling ontdekt dat hij/zij deel uitmaakt van een samenleving in ontwikkeling, wat daarbij de voornaamste thema’s van ontwikkeling zijn en wat daarbij zijn/haar verantwoordelijkheid is.
  • Leerlijn kritisch burgerschap: Je hebt ontdekt dat je zelf een opvatting kunt vormen over de thema’s van ontwikkeling in de samenleving.
  • Leerlijn diversiteit: De leerling ontdekt dat hij/zij deel uitmaakt van (wisselende) groepen die bestaan uit individuen met zeer diverse achtergronden en hoe hij/zij met respect kunt samenleven en samenwerken met anderen.
  • Leerlijn praktisch burgerschap: De leerling ontdekt hoe hij/zij zelf keuzes kunt maken. De leerling ontdekt ontdekt hoe hij/zij in de praktijk van alle dag zijn/haar weg kunt vinden rond formele procedures, communiceren met de overheid en dergelijke zaken.

Burgerschapsvorming is geen apart vak of project. Aandacht voor burgerschapsvorming en sociale integratie vindt juist plaats door de inbedding in het onderwijs en door de wijze waarop we in de praktijk met elkaar omgaan: burgerschap is verankerd in het hele onderwijs en de pedagogische aanpak. Onze medewerkers vormen in hun gedrag een goed voorbeeld voor de leerling.
Burgerschap en sociale integratie zijn geïntegreerd in de kerndoelen van de bestaande examenprogramma’s en in het vak Connect.