Afspraken en

protocollen

HomeOudersAfspraken en protocollenInternet, e-mail en social media

Internet, e-mail en social media

De technische en digitale voorzieningen worden voortdurend uitgebreid. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale leermiddelen, internet en social media.

Leerlingen krijgen van het Picasso Lyceum een eigen schoolmailadres (leerlingnummer@ picasso-lyceum.nl). Alle mailverkeer van het Picasso Lyceum, bestemd voor leerlingen, wordt naar dit schoolmailadres verzonden. Alle leerlingen worden geacht van dit mailadres gebruik te maken. Mailverkeer van het Picasso Lyceum bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) wordt naar het door de ouders/verzorgers zelf opgegeven mailadres verzonden.

Dit mailadres kan door ouder(s)/verzorger(s) in Magister 6 zelf worden geactualiseerd.

Om iedereen die bij het Picasso Lyceum betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven is een social media-protocol opgesteld.