โš–๏ธKruip in de huid van een rechter, officier of advocaat๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธ

Leerlingen uit 4 havo zijn in de huid (en toga) gekropen van rechter, officier en advocaat. ๐Ÿ‘จ

Tijdens een gastles van ProDemos zijn de rollen verdeeld en zijn in het kader van project Strafwerk, straffen uitgedeeld. ๐Ÿ‘ฎ

Met veel enthousiasme zijn er verschillende zaken behandeld en leerde de leerlingen wie welke rol vervuld en op welk moment in de rechtszaak aan zet is.

Als ๐Ÿ’ op de taart zijn de leerlingen zelf ook naar de rechtbank in Den Haag gegaan en hebben zij een echte rechtszaak bijgewoond!

Dank aan Bart van Vliet voor het maken van de foto’s. ๐Ÿ“ธ๐Ÿ‘