Maandelijkse archieven: februari 2023

? Chapeau Fabiënne Landman voor het behalen van je DELF B2 diploma! ??

Afgelopen schooljaar deed Fabiënne eindexamen vwo en in het examenjaar volgde ze voor het vak..