Picasso is officieel een gezonde school!

Het Picasso heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat het Picasso zien dat de school voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door onafhankelijke deskundigen. Uiteraard is het team trots op dit behaalde resultaat!

Gezondheid heeft nog nooit zo prominent op de agenda gestaan. Bewustwording en werken aan gezondheid loont ook op school. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Leerlingen zitten beter in hun vel en zijn meer in balans. Het Picasso draagt bij aan meer actieve en gezonde leerlingen. De school besteedt onder andere aandacht aan een veilige schoolomgeving en de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Alle leerlingen hebben bijvoorbeeld een eigen coach.

Speciale aandacht gaat uit naar Bewegen en sport. Het is dit thema waarvoor de school het Vignet Gezonde School heeft behaald. Naast alle reguliere sportactiviteiten worden de sportdagen uitgebreid, wordt er 1 maal per maand een naschoolse sportactiviteit aangeboden, is er een gezonde school coördinator aangesteld en is de verwachting dat in de kerstvakantie 2 watertappunten in de school worden geïnstalleerd.

Rector Astrid Buijs, alle medewerkers en leerlingen van het Picasso Lyceum zijn trots op hun Gezonde School. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school de plaquette Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!” Ook op de vernieuwde website van de school zal het logo Gezonde School binnenkort te zien zijn.  

De feestelijke aandacht voor het behalen van het Vignet Gezonde School werd gecombineerd met de eerste drempelloze naschoolse sportactiviteit dat plaatsvond op dinsdag 28 september. Een gave skate clinic: plezier gegarandeerd!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties en de Onderwijsraden. Advies en ondersteuning en wordt uitgevoerd door GGD Haaglanden. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl of mail naar [email protected]